Laser øjenoperation: hvem er egnet?

Hvordan virker det?

Ifølge American Academy of Ophthalmology (AAO) behandler LASIK-kirurgi synsproblemer med henblik på at afhjælpe personer med bygningsfejl. Bygningsfejl opstår, når lysstråler ikke kan trænge gennem hornhinden og linsen godt nok til at sende signaler fra nethinden videre til hjernen.

Hvem er en god kandidat til LASIK?

Følgende er egnet til en laser øjenoperation med LASIK:

  • Man skal være 18 år eller ældre (ideelt set over 21 år) — Ved denne alder har hornhinden stoppet med at udvikle sig.
  • Have en øjenrecept, der ikke har ændret sig væsentligt i de sidste 12 måneder.
  • Have en bygningsfejl, som LASIK-kirurgi kan behandle.
  • Have realistiske forventninger til proceduren, og hvad den kan opnå
  • Have tykke og sunde hornhinder og generelt godt øjenhygiejne
  • Personer med ustabile brydningsfejl.
  • Ekstrem nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl
  • Personer, med specifikke sundhedsmæssige øjenproblemer, herunder tørre øjne, grå stær, tynde hornhinder, glaukom og en historie med øjeninfektioner
  • Underliggende sundhedsmæssige sundhedsforhold, som eksempelvis diabetes.

Hvordan sammenlignes LASIK med at bære kontakter eller briller?

En 3-årig undersøgelse, publiceret i 2016, kiggede på den visuelle tilfredshed hos personer, der havde gennemgået LASIK-operation efter at have brugt kontaktlinser. De gav udtryk for forbedret syn under kørsel om natten, ingen stigning i tør øjensyndrom og højere tilfredshed under årlige opfølgninger.

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/