Laser øjenoperation: hvem er egnet?

Hvordan virker det?

Hvem er en god kandidat til LASIK?

  • Man skal være 18 år eller ældre (ideelt set over 21 år) — Ved denne alder har hornhinden stoppet med at udvikle sig.
  • Have en øjenrecept, der ikke har ændret sig væsentligt i de sidste 12 måneder.
  • Have en bygningsfejl, som LASIK-kirurgi kan behandle.
  • Have realistiske forventninger til proceduren, og hvad den kan opnå
  • Have tykke og sunde hornhinder og generelt godt øjenhygiejne
  • Personer med ustabile brydningsfejl.
  • Ekstrem nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl
  • Personer, med specifikke sundhedsmæssige øjenproblemer, herunder tørre øjne, grå stær, tynde hornhinder, glaukom og en historie med øjeninfektioner
  • Underliggende sundhedsmæssige sundhedsforhold, som eksempelvis diabetes.

Hvordan sammenlignes LASIK med at bære kontakter eller briller?

--

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

More from Medium

Poem Comparing between “The Planners” and “Living off other people — Welfare”

CISO Challenges: Insider Threats

CS 373 Spring 2022: Saran Chockan Blog # 7

Introduction to Save Our Sharks