Laser øjenoperation bliver mere og mere populære

En laser øjenoperation er gået hen og blevet et populært alternativ til den mere klassiske øjenoperation. Det skyldes, at nye teknikker og fremgangsmåder er med til at sikre et bedre og mere langtidsholdbart resultat.

Det betyder, at du med en laser øjenoperation blandt andet kan komme brugen af linser eller briller til livs.

Fremgangsmåden ved en øjenlaseroperation er, at laseren korrigerer eller retter op på de bygningsfejl, der er i øjet. Det sker ved en nænsom afslibning af hornhinden, hvor der derved fjernes hornhindevæv, hvilket øger øjets fokuseringskraft.

Ved nærsynethed vil hornhinden eksempelvis slibes tyndere, så øjet bliver i stand til at fokusere på længere afstande. Er der derimod tale om en patient med langsynethed, forsøges horhinden gjort mere krum i sin form.

Fremgangsmåden og det endelige resultat af en laser øjenoperation betyder, at mange mennesker bliver fri for problemer med eksempelvis tynde hornhinder, langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl.

Der er som udgangspunkt ingen grænser for, hvem der kan få en laser øjenoperation. I Danmark skal man dog være fyldt 18 år, og som udgangspunkt skal man i løbet af et år konsekvent have brugt samme linsestyrke eller brillestyrke.

Inden man beslutter sig for en laser øjenoperation er det altid en god idé med en forudgående konsultation med sin øjenlæge. Det giver dig som patient tryghed samtidig med, at din øjenlæge og dig er afstemt i forhold til ønsket om det endelige resultat.

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Peter Brincker

1 Follower

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/