Forskning: Vigtigt protein kan forbedre synet

Peter Brincker
2 min readMar 23, 2023

--

Hvor godt dit syn er, afhænger af dine forældres og families syn. Sådan er det genetisk bestemt. Har begge dine forældre fx dårligt syn, vil du sandsynligvis også have dårligt syn. Det der dog er ikke kun generne, der bestemmer dit syns kvalitet. Menneskers syn forværres nemlig også med årene, og hos de mennesker som har normalt syn. Med andren ord, så spiller alder også ind på, hvor godt dit syn er. Ny øjenforskning peger på nu på, at et særligt protein, PEDF, beskytter øjet mod svækkelsen af synet. Ved videre forskning påpeger studiet, at PEDF måske i fremtiden kan bruges til at forebygge blindhed og dårligt syn.

PEDF er et multifunktionelt udskilt protein, der har en lang række funktioner, og som tidligere har vist sig at have meget potentiale fx i forbindelse med forskning af kræftbehandlinger og behandling af hjertekarsygdomme. Og nu tyder noget altså på, at det også kan afhjælpe dårligt syn.

PEDF beskytter mod traumer og aldring
En række forskere ønskede at undersøge PEDF og dets beskyttelse af øjet.
Det blev til forskning, som blev offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Molecular Sciences (IJMS). Studiet viste, at PEDF hjælper øjet med at modstå traumer og aldring. Forskerne bag fandt ud af, at hvis man fjerner PEDF medfører det en række genændringer, der efterligner og minder om den aldring, man ser i nethinden.

Undersøgelsen foregik på 3 måneder gamle mus, da deres anatomi i øjet minder om menneskets.

Det kræver naturligvis mere forskning på området, før man kan begynde at bruge proteinet aktivt til forebyggelse af dårligt syn og blindhed.

Du kan læse mere om studiet her.

--

--

Peter Brincker

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/