Er en dårlig diæt roden til synstab?

Det er ikke ny viden, at en sund og balanceret kost, gavner hele kroppen og bidrager til dens generelle funktion. I USA blev man oplyst om en sag, der rystede den kostfokuserede verden. En 17 dreng, vis diæt bestod af chips, pommes frites og forarbejdet svinekød, endte med flere helbredsmæssige problemer, som følge af den mangelfulde kost.

De helbredsmæssige problemer begyndte med juridisk blindhed og kronisk træthed, der var et resultat af det ubalancerede madindtag. Den begrænsede kost led til anlmi, nedsat syn- og hørekapacitet, hvilket resulterede i komplet blindhed.

Disse fem ting bør være faste elementer i kosten

Ifølge forskning er der flere madgrupper, man kan inddrage i sin kost, der fremmer et syndt syn. Madgrupperne indebærer bladrige grøntsager, bønner, fisk, orange grøntsager og frugter og citrusfrugter.

Hver madgruppe bidrager med forskellige vitaminer og mineraler, son er essentielle kilder til en sund og balanceret kost.

--

--

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Peter Brincker

Øjenlæge i Charlottenlund med mere end 30 års erfaring inden for øjenlaseroperationer. Læs mere på: https://peterbrincker.dk/